Please Wait...

eHealth & CoZo

U bent hier

Wat is e-Health?In de gezondheidszorg is het van cruciaal belang dat artsen en andere zorgverleners (ziekenhuizen, specialisten, verpleegkundigen, enzovoort) toegang hebben tot de juiste patiëntinformatie. Om dit op een meer geoptimaliseerde en gestructureerde manier te doen, is een elektronische uitwisseling ideaal. 

Dit grootschalig project kreeg de naam e-Health. Het eHealth-platform biedt gratis een aantal basisdiensten aan die zorgen voor de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener, en het respect van het medisch beroepsgeheim.

 

Wat is CoZo?Om u de best mogelijke behandeling te kunnen bieden is het essentieel dat uw zorgverleners een volledig beeld hebben van uw gezondheidstoestand en uw medische voorgeschiedenis. 

Die gegevens zitten vaak verspreid bij de verschillende zorgverleners en zorginstellingen die u ooit hebt geraadpleegd.

Met uw geïnformeerde toestemming maakt u ze beschikbaar voor de zorgverleners die u momenteel opvolgen. Daardoor kunnen ze u sneller én beter behandelen en voorkomen ze dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

Het is ook veiliger voor u: medicatie-interacties, eventuele allergieën en andere cruciale gegevens worden immers meteen gedeeld. Bovendien vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling de samenwerking en communicatie tussen uw zorgverleners. Het delen van medische gegevens gebeurt uiteraard beveiligd en met respect voor de rechten van de patiënt. 

Met een geïnformeerde toestemming geeft u uw behandelende zorgverleners de toestemming om uw medische gegevens elektronisch en beveiligd uit te wisselen. Die toestemming geldt zolang de zorgverlener u behandelt en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Let wel: een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat uw identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie.

Breng dus steeds uw identiteitskaart mee naar de consultatie! 

Contacteer ons

  • Adres: Goedlevenstraat 138, 9041 Oostakker
  • Telefoon: 09 228 76 42
  • Fax: 09 218 81 59
  • Email: info@ha-oudebareel.be

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!